Abdijkerk

Eredienst

Er is zondags één dienst in de Abdijkerk, om 10.00. Zie de rubriek kerkdiensten.

Liturgie
We maken bij voorkeur gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en zingen uit het nieuwe liedboek. Voor de vormgeving van de dienst putten we verder uit het Dienstboek voor de kerken, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Een werkgroep houdt zich bezig met de liturgische vormgeving van de vieringen. Een ieder die met ons wil meedenken over de vormgeving van onze Erediensten is van harte welkom!

Kerkmusici: klik hier

Vocaal Ensemble Abdijkerk
Enkele malen per jaar verleent ons Vocaal Ensemble medewerking aan de kerkdienst. Dit bestaat uit circa 8 geschoolde zangers/zangeressen o.l.v. Berdine van Bemmel. Het ensemble werkt op projectbasis, waarbij slechts 2-3 keer wordt gestudeerd per project. Er zijn niet meer dan 2-3 projecten per jaar, waardoor de belasting voor de betrokkenen beperkt is. Kunt u goed (van blad) zingen, dan bent u meer dan welkom om mee te gaan zingen.
Contactpersoon: Berdine van Bemmel berdinevanbemmel@xs4all.nl.

Verzoeken om voorbede
Deze kunnen tot 10 minuten vóór de aanvang van de dienst worden ingediend bij de dienstdoende predikant of ouderling.

Crèche
Tijdens de kerkdiensten is er ’s morgens gedurende de dienst van 9.30 uur een crèche voor de kleintjes (met uitzondering van de zomervakantie).

Kindernevendienst
In de is er ’s morgens voor kinderen van 5 tot 12 jaar een nevendienst (in de zomervakantie afhankelijk van aanwezigheid kinderen). De kinderen maken de kerkdienst gedeeltelijk mee.
Contactpersoon: D. Ufkes E-mail: D.Ufkes@hco.nl

Koffiedrinken
Op elke zondag is er na de dienst gelegenheid een kopje koffie te drinken. Een ieder is hierbij van harte welkom, in het bijzonder de nieuw-ingekomenen.

Autoregeling voor de kerkdiensten
Indien u per auto opgehaald wilt worden voor de dienst, dan kunt u contact opnemen met B. Buiter.

Speciale diensten
Doopdienst
Op aanvraag wordt in beide kerken de doop bediend. Dit gebeurt temidden van de gemeente. Als voorbereiding vinden er enkele doopgesprekken plaats met de predikant en dienstdoende ouderling. Als ouders nog niet zo betrokken zijn bij de gemeente zal gevraagd worden of zij deel willen nemen aan hiervoor belegde gespreksavonden met andere (jonge) ouders. Nadere informatie en aanmelding bij onze predikanten.
Trouwdienst
Huwelijksinzegeningen en huwelijksbevestigingen kunnen bij onze predikanten.