Schenkingen en legaten

Wist u dat vele gemeenteleden niet alleen in het verleden maar ook in de afgelopen maanden iets hebben nagelaten aan de wijkgemeente Abdijkerk? Met uw kerkelijke bijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van de wijkgemeente Abdijkerk. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw wijkgemeente. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.
Voor het opmaken van schenkingsakten en/of het legateren van gelden ten gunste van de Abdijkerk kunt u zonder kosten gebruikmaken van de centrale regeling van de Protestantse Gemeente Den Haag. Het College van Kerkrentmeesters neemt de notariskosten voor zijn rekening. Een gift/schenking doen kan op verschillende manieren, zoals via een overschrijving, een betaling via internet en een automatische overmaking. Al deze giften aan de Protestantse kerk Den Haag/Abdijkerk kunnen uw inkomen verlagen bij de aangifte inkomstenbelasting.
Het bijzondere van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar van de belasting; er is dus geen drempel. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, zoals bijvoorbeeld:
· deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaken
· de gift laten vastleggen
De hiervoor benodigde belastingdienst formulieren voor periodieke giften vindt u op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
De Belastingdienst formulieren moeten zowel door u als schenker en ontvanger (PGG-Kerkelijk Bureau) worden ingevuld en ondertekend. Het Kerkelijk Bureau (zie contact) houdt haar eigen formulier en stuurt het formulier voor de schenker terug naar de schenker.

Kerkbeheer