Abdijkerk

Kerkbeheer

Het beheer van de Abdijkerk is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur op doordeweekse dagen kunt u in eerste instantie bij onze koster terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de heer Hans Bergwerff, kerkrentmeester.
Naast kerkdiensten wordt in de Abdijkerk allerlei activiteiten georganiseerd en zijn de diverse ruimten te huur. Informatie hierover is te verkrijgen bij de koster: zie contact.

Kerkbalans
Bankrekeningnummers
Toegankelijkheid
Schenkingen en legaten

kerkelijk bureau PGG

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, telefoon: 070 3858707, email: info@pkn-denhaag.nl