Bankrekeningnummers

Wijkrekening Abdijkerk
IBAN NL33 INGB 000 047 99 64 t.n.v. PGG-Abdijkerk

Kerkelijke bijdragen (actie kerkbalans)
IBAN NL 87 FVLB 0635 8147 30 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage

Collectebonnen
IBAN NL46 INGB 0000 0767 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden. Maak een bedrag in hele euro's over. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag.

Bijdragen/giften aan de Diaconie locatie Abdijkerk
NL39INGB0003275105 t.n.v. Wijkraad Diaconie Loosduinen-Centrum

Diaconie Den Haag-Zuidwest
IBAN NL 59 INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag-Zuidwest te 's-Gravenhage

Bijdragen/giften aan het Wijkblad van Den Haag-Zuidwest "Samenklank"
IBAN NL 28 INGB 0003 7162 65 t.n.v. Penningmeester Samenklank te Den Haag

Kerkbeheer