Abdijkerk

Wijkgemeente

De Abdijkerk is de vierplek van de locatie Loosduinen-Centrum van de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest (bestaande uit de vierplekken Abdijkerk, De Bosbeskapel en de Sjalomkerk), onderdeel van de Protestantse gemeente te ’s-Gravenhage.
U kunt hier [720 KB] een flyer downloaden over onze locatie.

Organisatie/werkgroepen
De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locatie Abdijkerk. Daaronder zijn diverse Werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren.

Kerkbeheer
Aan de kerkrentmeesters is door de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de organisatie van een goed financieel-administratief beheer tot instandhouding van de gemeente. Belangrijke onderdelen daarvan zijn fondsenwerving: jaarlijkse actie Kerkbalans, collecten, verhuur en bijzondere projecten. Daarnaast zaken als inrichting, onderhoud en schoonmaak van de gebouwen.

Diaconie
Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen. Ook de activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking vallen onder de verantwoording van de Diaconie.

Jeugd
Voor de jeugd worden allerlei acitviteiten georganiseerd, zowel tijdens de reguliere zondagochtendiensten als daarbuiten.

Eredienst
Een werkgroep denkt na over alle liturgische en kerkmuzikale zaken op onze locatie en adviseert de locatiecommissie in deze.

Kringwerk
Dit staat onder regie van de Werkgroep Vorming en toerusting.

Oecumene
De werkgroep Oecumene organiseert diverse gezamenlijke activiteiten, waaronder het oecumenisch leerhuis in januari/februari en gezamenlijke vieringen rond kerst, pasen, wereldgebedsdag etc.

Boekenmarkt
Regelmatig worden markten georganiseerd waarin van alles te koop. De opbrengst komt ten goede aan de locatie Abdijkerk.