Mensen en helpen mensen

Op deze pagina's kunt u nieuws lezen over de activiteiten van de diaconie in de Abdijkerk. Wij wensen u veel leesplezier.

Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen. Ook de activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking vallen onder de verantwoording van de Diaconie.

De diaconie wil in 2018 alle belangstellenden informeren over hetgeen wordt gedaan en ook over actuele ontwikkelingen. Om deze reden is er nu een aparte website-pagina en kunt u de diaconie zonodig een email sturen. De ontvangen informatie wordt vertrouwelijk behandelend.

Actueel
Sociale supermarkt
Klussendienst 'Handige Harrie'
Telefooncirkel
Collecten

Vragen en opmerkingen kunt sturen aan: diaconie-abdijkerk@denhaag-zuidwest.nl