Collecten

22 april

De 1e collecte is voor de wijkdiaconie en wel voor een bijdrage aan de dagtocht voor ouderen die op 30 mei gehouden zal worden.
De 2e collecte is voor “Eredienst en kerkmuziek” wereldwijd. Zingen en bidden op de adem van de getijden. Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waarin het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

15 april

KERK IN ACTIE
Inzamelen van Oude mobieltjes, lege cartridges van uw printer, geboortekaartjes, ansichtkaarten, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck. Postzegels in alle maten en vormen. Oud geld, munten en papiergeld ook buitenlands. De totale opbrengst in 2017 was € 31.533. Knip postzegels ruim van de envelop maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart geen dubbele kaart. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg, geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg, verzamelen. In de Kloostergang vindt u de inlevermand waar u het allemaal in kunt doen. Kijk ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties of  www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

8 april

1e collecte: Voedselbank Haaglanden en Sociale Kruidenier.
Stichting Voedselbank Haaglanden is één van de regionale voedselbanken die onderdeel uitmaakt van het landelijke netwerk, Voedselbanken Nederland. Een organisatie met als doelstelling iets te doen aan verspilling van voedsel en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Zij verstrekt verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de regio Haaglanden en doet dat uitsluitend met vrijwilligers. Zij werken sinds november 2017 ook samen met de Sociale Kruidenier vanuit de Exoduskerk en het Bokkefortpark.
2e collecte: ”HaaStu” .
HaaStu wil ruimte bieden aan studenten om aan de slag te gaan met de vragen die hen bezig houden. Dat kan in een persoonlijk gesprek of door deelname aan een cursus of event. B.v. de cursus 'Verliesverwerking'. Bedoeld voor studenten die iemand in hun naaste omgeving hebben verloren. Studenten zoeken naar hun eigen identiteit en naar hun plek in deze wereld. Ze zijn nieuwsgierig naar bronnen waaruit ze kunnen putten en tasten af waar ze wel en niet in geloven. Daarnaast proberen ze te ontdekken wat zinvol is en wat niet. HaaStu biedt hen de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, om zich te verdiepen en elkaar te inspireren. U kunt beide doelen steunen met deze collecten.

Spaardoosjesactie “Vooruit met de geit"

Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slechte heeft. Veel ouderen zijn eenzaam en moeten zich zelf maar zien te redden, nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn gaan zoeken. Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of groeien op in een één-ouder gezin. Arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te betalen. Stichting “Mensen kinderen” helpt hen en wij willen hen daarmee ook helpen met de actie “ Vooruit met de Geit” .

1 april 2018

Actie Vooruit met de geit (gezamenlijke collecte Zuidwest)
De 1e collecte is voor “Vooruit met de geit”, het project voor de arme gezinnen in Moldavië die we hiermee drachtige geiten kunnen geven. Hiermee sluiten we de 40 dagentijdsperiode af. We gaan nu ook de spaardoosjes inzamelen. Maar als u die nu vergeten bent dan kan dat ook 8 april nog.

25 maart 2018

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan, b.v. hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook geven zij voorlichting over hiv/ aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Helpt u in deze veertigdagentijd mee voor dit werk?

18 maart 2018

1e Collecte KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL) Ouders kiezen voor onderwijs
In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan. Helpt u mee zodat ouders hun kinderen naar school kunnen laten gaan in plaats van naar de fabriek.

11 maart 2018

1e Collecte: Kerk in Actie/Binnenlands diaconaat: Sociale supermarkt Almere.
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Helpt u mee voor dit sociale project en voor de inrichting van het nieuwe pand ?

4 maart 2018

4 maart. De 1e Collecte. Zending: Voor opleiding Sterke vrouwen op Papoea.
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bij belstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. Helpt U mee ?

25 februari 2018

Bij de 1e Collecte Uit de schulden. ”SchuldHulpMaatje”.
De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij te keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden. Kerk in Actie nam het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Een nieuw spoor van de diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

18 februari 2018

Bij de 1e collecte, voor Syrië . Met je kinderen op de vlucht.
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!

11 februari 2018

De 1e collecte is voor de Schuldhulpverlening Individuele hulp, van de Protestantse gemeente van Den Haag. Met de Commissie Bijstandzaken (CBZ) verlenen zij finantiele hulp aan die gene die veelal geen hulp van de Burgelijke gemeente kunnen krijgen. De commissie is dan een soort vangnet en geven individuele hulp.
De 2e collecte Missionair werk en kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep.
Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk. Men richt vooral op de nieuwe groep Nederlanders. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Crosspoint en andere pioniersplekken, die de Protestantse Kerk van harte ondersteunt.

4 februari 2018

De 1e collecte is voor Kerk in actie “Visserijslaven in Ghana naar huis”
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee?