Abdijkerk

Nieuwsbrief

Iedere zondag wordt in de Abdijkerk een nieuwsbrief verspreid. Hierin staat het laatste nieuws uit onze wijkgemeente en allerlei agendagegevens.
Kopij voor de zondagsbrief kunt u naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl sturen. Sluitingstermijn is woensdagavond 19.00 uur.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrieven:
15 april [396 KB]
22 april [249 KB]
29 april [226 KB]

NIEUWS OP PAPIER

Maandelijks wijkblad
Nieuws en wetenswaardigheden vindt u in het kerkblad voor Protestants Den Haag Zuidwest, Samenklank.
Abonnementsprijs € 10,00 per jaar, opgave nieuw abonnement: abonnementen@denhaag-zuidwest.nl