Abdijkerk

Nieuws

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Onderstaand de opbrengst Kerkbalans over het eerste kwartaal.

Oecumenische kalender voor de Paastijd
Aan alle vrijwilligers (en profs die veel vrijwilligerswerk doen) hebben we een kalender uitgereikt. Mensen die geen kalender hebben gekregen, kunnen deze alsnog verkirjgen door een mail te sturen aan wmsamenloop@ziggo.nl o.v.v. kalender.

Serie avonden ‘Geweldloosheid: King, Tolstoj en Gandhi’
Abdijkerk, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag
Aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop).
- 04 april - Gedachtenis Martin Luther King
- 24 april - Lezing van Sieuwert Haverhoek over Tolstoj
- 15 mei - Gandhi (leiding: Martin Koster)
Klik hier voor meer info. [370 KB]


Vrijwilligers gezocht voor “KIES!” -sociale supermarkt
Wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag-Zuidwest. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider. Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbank-klanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV-wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken. De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij Bokkefort in Loosduinen van 11.45 tot 14.30 uur. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open. Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel of mail naar projectleider Kees Buist kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt en volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt.

3 mei: Inloopochtend
Op donderdag 3 mei is er weer inloopochtend in de Abdijkerk. U bent welkom van 10 tot 12 uur voor een kopje koffie of thee en wat lekkers erbij. Neemt u ook vrienden, buren of familie mee, iedereen is welkom!

4 mei: oecumenische dienst
Zoals de voorgaande jaren zal er in de Maria van Eik en Duinenkerk, Loosduinse Hoofdstraat 4 in Loosduinen, een oecumenische dienst gehouden worden. Deze dienst gaat vooraf aan de kranslegging bij het verzetsmonument aan de Loosduinse Hoofdstraat. Tijdens de dienst wordt er gebeden, een lied gezongen en een gedicht voorgelezen. De deuren van de kerk gaan om 19.00 uur open en om 19.50 uur gaan we samen naar het monument. Daar wordt een krans neergelegd met daarop de kaartjes met wensen van de aanwezigen in de kerk. Het is altijd een aangrijpend moment om samen de slachtoffers te herdenken in gebed en daarna de kranslegging mee te maken. Weet u allen van harte welkom.

Laatste wijziging 25-4-2018

COLLECTES EN LIEF EN LEED

Voor de collecte-opbrengsten van afgelopen week en de rubriek 'Lief en leed' verwijzen wij u naar onze nieuwsbrief, te vinden onder het tabblad 'Nieuwsbrief'.

VERDER LEZEN


Wekelijke nieuwsbrief

Al het wekelijkse nieuws uit onze wijkgemeente wordt opgenomen in onze nieuwsbrief, welke op zondag in beide kerken wordt uitgedeeld. U kunt deze nieuwsbrief ook per mail toegezonden krijgen, stuur daarvoor een mail naar zondagsbrief@samenloop.nl. Kopij voor de nieuwsbrief kunt u naar hetzelfde adres sturen. Sluitingstermijn is woensdagavond 19.00 uur.
Wilt u de nieuwsbrief inkijken? Kijk dan onder het tabblad 'Nieuwsbrief'.

Maandelijks wijkblad
Onze wijkgemeente heeft ook een maandblad, getiteld 'Samenklank'. Abonnementsprijs € 10,00 per jaar, abonnementen@denhaag-zuidwest.nl

terug naar Nieuws