Abdijkerk

Kerkgebouw

Abdijkerk

Over de (geschiedenis van de) Abdijkerk is een aparte website.
In de zomermaanden is de Abdijkerk te bezichtigen op iedere zondagmiddag van 14.30-15.30 uur en ook op Monumentendag (tweede zaterdag van september, 10.00-16.00 uur) is de kerk open. Om 15.30 wordt de openstelling altijd afgesloten met een gratis toegankelijke orgelbespeling.
Van dinsdag t/m vrijdag is er van 09.00 tot 12.00 uur gelegenheid om in overleg met de koster de kerkzaal van de Abdijkerk te gebruiken als meditatieruimte.

Geschiedenis Gereformeerde Kerk Den Haag-West

Onlangs is op de website GereformeerdeKerken.info een artikel geplaatst over de geschiedenis van de v/m. Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage-West: klik hier om het artikel te lezen.

Ontmoetingskerk

Op 30 juni 1969 is de Ontmoetingskerk in gebruik genomen als nieuwe Gereformeerde kerk voor de wijken Loosduinen en Waldeck. De kerk is gelegen aan de Louis Davidsstraat – hoek Aaltje Noordewierstraat te ’s-Gravenhage. Het ontwerp van de kerk is van architect G. Drexhage. Een gebouw dat niet alleen bestemd is voor samenkomsten op zondag maar dat ook ten dienste staat van een gehele woonwijk. Behalve een kerkzaal, zijn er in het gebouw vele andere ruimten die zich voor allerlei doeleinden lenen.
Het gehele complex omvat in hoofdzaak de volgende ruimten: Een ontmoetingsruimte, gelegen op straatniveau. Aansluitend daaraan de kerkzaal, waarvan de vloer 1.70 meter hoger ligt. Een onderverdieping, gedeeltelijk geprojecteerd onder de kerkzaal en verder uitgebouwd in de richting van de Aaltje Noordewierstraat.

Ontmoetingsruimte
De hoofdentree van de kerk, die voorzien is van hardglazen deuren, zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde, leidt naar de ontmoetingsruimte. Door middel van een grote vouwwand en hardglazenschuifdeuren is deze ontmoetingsruimte af te scheiden van de kerkzaal en de onderverdieping. Een podium, afsluitbaar met een fel oranje gordijn, maakt deze ruimte geschikt voor toneelvoorstellingen e.d. Bij gebruik als zaal kan deze ruimte ongeveer 150 zitplaatsen bevatten.

Kerkzaal
De kerkzaal is voorzien van vijf, door middel van looppaden gescheiden, vaste bankblokken welke rond het liturgisch centrum zijn geplaatst. Zij bieden plaats aan circa 700 personen. De banken zijn alle bekleed met een paarse stof. Het liturgisch centrum is verhoogd en bekleed met een zogenaamde Wengé strokenvloer.

Om de kerkzaal ook voor andere doeleinden te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor koor- of orkestuitvoeringen, kan de kansel hydraulisch geheel in het podium wegzinken en zijn avondmaaltafel, katheder en doopvont los opgesteld. Voorts is in de kerkzaal een orgelbalkon aangebracht waarop het ‘Peter Conacher orgel’ is geplaatst.
Met name voor invaliden, rolstoelen en materiaal is er een hefplateau gebouwd dat het niveauverschil (1.70 meter) overbrugt tussen de vloer van de ontmoetingsruimte en de kerkzaalvloer.

Eind juni 2013 is de Ontmoetingskerk gesloten en vinden de vieringen plaats in de Abdijkerk.

Lees de bijdrage van Enno de Jong over 125 Gereformeerde kerkgeschiedenis in Loosduinen [547 KB] (gepubliceerd in Samenloop november 2012).
Lees de bijdrage van Dick Cozijnsen over de ontstaansgeschiedenis van de Ontmoetingskerk [110 KB] (gepubliceerd in Samenloop mei/juni 2013).

CD
Op zondag 17 maart werd tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk een CD opgenomen van gemeentezang en orgelspel. Het orgel werd bespeeld door zowel Christian Hutter als Matthijs van Noort. Meteen na de dienst ging men door met de CD opname en het zingen van een aantal prachtige liederen en met orgelspel. Op 19 maart werd een opname gemaakt van enkele liederen gezongen door het Ontmoetingskerkkoor. En op een later tijdstip werden enkele liederen van het Taizé-koor en hun muziekgroep opgenomen. Een mooie herinnering aan onze Ontmoetingskerk leek ons zo. De gemaakte 150 exemplaren zijn inmiddels uitverkocht.