Abdijkerk

Contact

E-Mail (webmaster): wmsamenloop@ziggo.nl


Abdijkerk
Adres: Willem III-straat 40, 2552 BS Den Haag, telefoon 070-3974182
Koster: mevrouw Joke Voogel: 06 51 27 94 36, email jmvoogel@gmail.com
Van dinsdag t/m vrijdag is er van 09.00 tot 12.00 uur gelegenheid om in overleg met de koster de kerkzaal van de Abdijkerk te gebruiken als meditatieruimte.

VERHUUR

Het is mogelijk ons kerkgebouw te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, lezingen, concerten, feestjes en rouw- en trouwplechtigheden. Informatie over mogelijkheden en voorwaarden bij de koster.

Begraafplaats

Begraafplaats Abdijkerk, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag
Beheerder: mevrouw S. de Vreede-Smit
e-mail: abdijkerkhof@pkn-denhaag.nl
Informatie: kerkelijk bureau PGG – 070-3858707
Voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de koster,
mevrouw Joke Voogel: 06 51 27 94 36, email jmvoogel@gmail.com

kerkelijk bureau PGG

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, telefoon: 070 3858707, email: info@pkn-denhaag.nl