H6: Het bidden aan tafel.

H7 Het bidden aan tafel met grotere kinderen.

'Zo nu en dan als we zitten te eten weet ik niet eens of we al gebende hebben, dan denk ik dat we het vergeten zijn en dan hebben we het toch gedaan'

Vanzelfsprekend komt er een dag waarop je je realiseert dat het gebed voor het eten wel erg simpel is. Een leeftijdsgrens is niet zo makkelijk te trekken. Het is mij opgevallen, dat een kind thuis de jongste is eerder 'groot' is in dit opzicht, dan een kind met nog jongere broers of zusjes. De jongste thuis wil al gauw met de 'groten' mee doen. Voor een jongste kind is het ook makkelijker, die rolt er als het ware vanzelf in. Daar hoeft geen nieuwe regel voor bedacht worden.

Als het oudste kind er aan toe is, kunnen we het beste er met hem of haar over praten. Wil je al een ander gebed? En hoe dan? Het zal van het kind zelf afhangen hoed het zijn gebed wil uitbreiden. Standaardfebeden zijn er genoeg, maar als we het kind in zijn waarde laten en zijn relatie met God voorop stellen, zullen we eerst het kind zelf aab het woord moeten laten. Een gesprek in eenvertrouwelijke sfeer is daarvoor het meest gebruikelijk. We moeten namelijk aan de weet komen wat het kind belangrijk vindt om te bidden.

Ik heb de indruk dat kinderen eerder van hun avondgebed een persoonlijk gebed maken dan van het gebed aan tafel. Hier speelt natuurlijk ook mee, hoe bidden de ouders? Hardop standaardgebed? Of een gebed dat aangepast is aan dat wat vandaag van belang is? Of bidden de ouders zacht voor zichzelf? Dat maakt het voor een kind niet gemakkelijker om als enige hardop te bidden! Het kind zal ook hierin vaak gewoon de ouders na willen doen. Misschien zouden wij op dit moment ook een vraagteken bij onze eigen gewoonten moeten zetten. Doen we zo goed? En blijven we het zo doen? Of kiezen we gezamelijk een andere manier? Wat zijn de mogelijkheden en welke is voor ons bruikbaar?

'Wij bidden nooit aan tafel, maar mijn vader gelooft wel hoor! Soms bid ik dan maar gauw zachtjes wat...'

  1. Wij kunnen ieder voor zich, zacht in ons zelf tot God bidden. Dat kunnen we doen via een aangeleerd gebed of via een zelfbedacht gebed. Wij kunnen telkens hetzelfde gebed gebruiken, we kunnen ook ons gebed aanpassen aan vandaag (wat inhoud dat we telkens een nieuw gebed 'maken').

  2. Wij kunnen hardop bidden. Dat kan met elkaar, maar gebruikelijker is dat een lid van het gezin die taak op zich neemt. Ook hier kunnen we kiezen tussen een standaard gebed, een zelfbedacht gebed en een wisselend gebed.

'Mijn vader bidt soms zo vlug aan tafel dat ik het niet eens kan verstaan'.

  1. Wij kunnen bij toerbeurt bidden. Dit houdt in dat er hardop gebeden wordt door telkens een ander lid van het gezin. Elk op zijn of haar beurt mag het gebed uitspreken. Ook mag elk op zijn of haar beurt bedenken wat er gebeden wordt. Zodat er dus de ene keer een standaardgebed zal worden gebeden en de andere keer een zelfbedacht gebed. Een kind zal op kinderlijke wijze bidden en een van de ouders zal het op zijn of haar manier verwoorden.

Wel moeten we opletten dat, hoe we ook bidden, de taal van het gebed voor alle gezinsleden te begrijpen is. Wat moet er dan gebeden worden, waarmee breiden wij dat eerste simpele tafelgebedje uit? Een vrij logische gedachten sprong bij het bidden voor ons eten is het bidden voor mensen die geen eten hebben. Trouwens, dit onderwerp spreekt kinderen ook bijzonder aan. Bij het gebed op school wordt dit praktisch altijd genoemd. Wij zijn er natuurlijk niet zonder meer klaar mee, als we bidden voor de mensen die honget lijden. We hebben in deze zelf een grote verantwoording tebdragen. Wel reëel komt het over als wij b.v. Bidden: Heer, geef ons de bereidheid ons eten te delen. Ons gebed heeft alleen kracht als wij echt van onze betrokkenheid blijk geven.

'Heer, ik heb zo veel spullen en de arme mensen hebben niet eens te eten!'

Ons bidden is niet een zaak op zich, het heeft te maken met ons doen en laten. Bidden is overleg plegen, opening van zaken geven. Wat ons aangaat, gaat God ook aan. Hij wil onze Vader zijn. Als ons kind dat begrijpen gaat en daaraan meedoet, betekent dat, dat ons kind bezig is de relatie die God met hem zoekt te beantwoorden.

In diverse gezinnen wordt het 'Onze Vader' als gebed aan tafel gebruikt. Dit gebed, door Jezus zelf ons gegeven, leent zich daar goed voor. Ook op school of op een club wordt dit gebed graag gebeden. Ik heb me verbaasd hoe jong de kinderen zich dit gebed al eigen hebben gemaakt. Het is toch een vrij lang gebed. Waarschijnlijk leert het makkelijk aan door de korte zinnen. Voor kleine kinderen behoeft dit gebed wel enige uitleg. Woorden bidden die je zelf niet begrijpt is geen bidden. Dit gebed kan je ook heel fijn als kringgebed bidden. Gewoon allemaal één regel zeggen.

In sommige standaardgebeden wordt ook om beschreming gevraagd tegen 'het opgaan in het dagelijks leven'. We zouden dat best kunnen noemen in ons gebed, want, inderdaad slokkek onze dagelijkse beslommeringen ons soms totaal op. Zodat we de grote lijnen van 'de mens op weg door het leven' niet meer zien. Het zicht op het doel mag niet verloren gaan. Je dat te realiseren en het te betrekken in je gesprek met God geeft ons een andere kijk op de dagelijkse zorgen en problemen.

'Wij bidden alleen als opa en oma komen'.Vader in de Hemel
U geeft ons dit eten en drinken
Genoeg voor ons allen
Maar er zijn zoveel mensen die niet genoeg te eten hebben
Of helemaal niets
Geef dat wij delen willn, Heer
Wilt U de mensen helpen die het eten daar brengen
waar het het hardst nodig is.

Amen.Heer,
Van U is al het ten dat op de tafels staat.
U zorgt voor ons
U wilt dat we ook voor elkaar zorgen
Geef dat wij er wat van kunnen missen
Dat wij de mensen die minder hebben wat van ons geven.
Wilt U deze dag bij ons zijn,
zodat we weten dat we met elkaar op weg zijn naar Uw Koninkrijk.

Zo zal het zijn.Here Jezus,
Uw goedheid is het dat wij te eten hebben
Maak ons hart bereid om te delen.
Er zijn zoveel mensen die geen eten hebben
En wij zijn niets beter dan zij
Blijf vandaag dicht bij ons en bewaar ons
Want bij U zijn we veilig.

Amen.Heer, wij danken U
voor Uw goede zorgen elke dag.
Laat ons beseffen dat het niet gewóón is
dat we elke dag eten hebben.
Het is Uw goedheid, Heer
Geef dat ons lichaam kracht en gezondheid put
uit Uw gaven.

Amen.Vader in de Hemel,
U heeft ons weer nieuwe kracht gegeven door dit eten.
Wij leggen onze dank aan Uw voeten.
Laat ons nooi vergeten, dat al het goede
dat wij op aarde tegenkomen, uit Uw hand komt.
Ga met ons mee, Heer, zodat we niet verdwalen.

Amen.Here God,
Wij danken U voor wat U ons gaf,
Wij beseffen dat Uw trouw aan ons ontzettend groot is.
Wij schieten daarin zoveel tekort, Heer,
Leer ons U te volgen in alle dingen.
Geef ons Uw licht.

AmenH8 Het avondgebed.